Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
J

Jinisi toosan

Marka qofka dareen ahaan/galmo ahaan u soo jiito dadka jinsi ahaan ka soo horjeeda. Raga iyo haween ayaa noqon karaa noqon kara jnisi toosan.