Kimlik ve cinsellik

Bir kişinin cinsel kimliği ile cinsel eğiliminde farklı varyasyonlar olması mümkündür. Bu farklılıklara saygı duymak ve birbirimize karşı anlayışlı olmak önemlidir.

Belçika, herkesin cinsel kimliğine ve cinsel yönelimine saygı duymaya ve bunları kabul etmeye özen göstermektedir. Cinsel kimlik ve cinsel yönelim çeşitlerini tanımlamak için şu kapsayıcı terimi kullanırız: LBGTQIA+ 

gökkuşağı bayrağı
Gökkuşağı bayrağı tüm LGBTQIA+ topluluğunu temsil eder

LGBTQIA+ açılımı ludur:
Lezbiyen 
Bir kişi kendini kadın veya ikili olmayan bir kişi olarak tanımlıyor ve romantik/cinsel olarak diğer kadınlara ilgi duyuyorsa. 
Gey/Homoseksüel
Bir kişi aynı cinsel kimliğe sahip kişilere romantik/cinsel olarak ilgi duyuyorsa. Terim genelde erkeklerin erkeklerden hoşlandığı durumlarda kullanılır.
Biseksüel 
Bir kişi romantik/cinsel olarak hem erkeklere hem kadınlara ilgi duyuyorsa. Bu ilgiler değişebilmektedir.
Trans birey
Birisi bir erkek veya kadının cinsiyet özellikleriyle doğmuş ancak bu özellikler o kişinin içinde nasıl hissettiğiyle uyuşmuyorsa (cinsel kimliği/ cinsiyet ifadesi). Trans bireyler veya transseksüel bireyler karşı cinsi benimsemek için ameliyat geçirmiş veya hormon almış olabilir ancak durum herkeste her zaman böyle olmayabilir. Trans bireyler ayrıca karşı cins gibi de giyinebilir. 
Queer/ Sorgulayan 
Bir kişi kendisini tamamen heteroseksüel hissetmiyorsa. İkili cinsiyette olmayan kişiler veya tanımlanmamış bir cinsiyette kendilerini rahat hisseden kişiler de kendilerini queer olarak tanımlayabilirler.  
Çift cinsiyetli birey
Herkesin bedeni cinsiyet özellikleri, hormonları, kromozomları bakımından benzersizdir... Bir kişi her iki cinsiyetten de (erkek ve kadın) özelliklere sahip olarak doğduğunda, bu kişi kendini çift cinsiyetli olarak tanımlayabilir. 
Aseksüel 
Aseksüel, bir kişinin diğer insanlara karşı hissettiği, hissetmediği ya da farklı şekillerde hissettiği çekimi ifade eder. 
+Artı 
Artı, henüz tanımlanmamış diğer tüm cinsel kimleri ve cinsel yönelimleri ifade eder. Kendilerini belirli bir cinsel farklılıkla tanımlamayan kişiler de saygı görür ve kabul edilir. 

cinsi birey

Daha fazla bilgiye veya yardıma mı ihtiyacınız var?  Belçika'da göçmen olarak gelmiş kişilere yardım sunan LGBTQIA+ örgütleri bulunmaktadır.