Identiteti dhe seksualiteti

Variacione të ndryshme janë të mundshme brenda identitetit gjinor dhe orientimit seksual të një personi. Është e rëndësishme të respektohen këto dallime dhe të jemi të mirëkuptueshëm me njëri-tjetrin.

Belgjika përpiqet të respektojë dhe pranojë identitetin gjinor dhe orientimin seksual të secilit. Për të përcaktuar variacionet e ndryshme të identitetit gjinor dhe orientimit seksual, ne përdorim termin ombrellë LGBTQIA+

flamuri i ylberit
Flamuri i ylberit simbolizon të gjithë komunitetin LGBTQIA+

LGBTQIA+ qëndron për:
Lezbike 
Kur dikush identifikohet si një grua ose person jobinar dhe tërhiqet romantikisht/seksualisht nga gratë e tjera. 
Gay/Homoseksual
Kur dikush tërhiqet romantikisht/seksualisht nga njerëz me të njëjtin identitet gjinor. Termi përdoret shpesh për burrat që tërhiqen nga burrat.
Biseksual 
Kur dikush është i tërhequr romantikisht/seksualisht nga burrat dhe gratë. Kjo tërheqje mund të ndryshojë.
Transgjinor
Kur dikush lind me karakteristika seksuale të një burri ose gruaje, por këto karakteristika nuk përputhen me atë që ai person ndihet brenda (identiteti gjinor// shprehja gjinore). Personat trans ose personat transgjinorë mund t'i jenë nënshtruar një operacioni ose të kenë marrë hormone për të adoptuar seksin e kundërt, por nuk është gjithmonë kështu. Njerëzit trans mund të vishen gjithashtu si seksi i kundërt. 
Queer/ Në dyshim 
Kur dikush nuk ndihet plotësisht heteroseksual. Njerëzit jo-binarë ose njerëzit që ndihen rehat në një gjini të pacaktuar gjithashtu mund të identifikohen si queer. 
Person Interseks
Trupi i të gjithëve është unik në karakteristikat seksuale, hormonet, kromozomet... Kur dikush lind me pak a shumë karakteristika të të dy gjinive (mashkull dhe femër), ai person mund të identifikohet si një person interseksual. 
Aseksual 
Aseksual i referohet tërheqjes që një person bën, nuk e bën ose në mënyra të ndryshme ndjen për njerëzit e tjerë. 
+Plus 
Plus i referohet të gjitha identiteteve të tjera gjinore dhe orientimeve seksuale të pa përshkruara ende. Njerëzit që nuk identifikohen me një variant të caktuar gjithashtu respektohen dhe pranohen. 

person gjinor

Kërkoni më tepër informacion apo ndihmë?  Në Belgjikë, ka organizata LGBTQIA+ që ofrojnë ndihmë për njerëzit me prejardhje migrante.