قانوني مشورې ته اړتیا لرې؟

بلجیم کې د اقامې د اجازې ترلاسه کولو پروسیجرونه ځینې وختونه پیچلې وي. تاسو یوې ادارې یا وکیل نه د کومک غوښتلو حق لرئ.

زه معلومات غواړم

که تاسو غواړئ چې د خپل وضعیت په اړه یو ابتدايي نظر ترلاسه کړئ، نو تاسو لاندې سره تماس نیولی شئ:

  • ادارې: د بهرنیانو په قانون کې تخصص لرونکې ادارې ستاسو وضعیت تاسو ته توضیح کولی شي او، که اړینه وه نو، تاسو یو متخصص وکیل ته مراجعه کولی شي.
  • ستاسو ټولنیز کارمند: که تاسو د استوګنې په یو مرکز کې یاست، ستاسو ټولنیز کارمند تاسو ته معلومات درکولی شي او یوې متخصصې ادارې یا وکیل ته مو مراجعه کولی شي.
  • یو وکیل: په پرله پسې موجود خدمتونه د وکیلانو لخوا د هیواد په هره منطقه کې تنظیم کېږي.
  • د ټولنیزې ښیګڼې یو عامه مرکز (CPAS/OCMW) هم په پرله پسې توګه موجود قانوني خدمتونه تنظیموي.
وکیل سره دې ملاقات کول

زه یو وکیل غواړم

که تاسو نړیوال حفاظتلپاره درخواست ورکوئ، نو د یو وکیل څخه وړیا کومک ترلاسه کولی شئ. که ته زیرسنیې، نو بیا مکلف یې چې یو وکیل دې نمایندګي وکړي.