Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
D

DVZ

De overheidsdienst verantwoordelijk voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken registreert u uw verzoek om internationale bescherming.