تسلیم‌کردن درخواست‌تان

پس از ثبت درخواست حمایت‌، اداره مهاجرت شما را به دفاتر خود دعوت خواهد کرد تا درخواست‌تان را رسماً «تسلیم»‍ کنید.

این کار چگونه انجام می‌شود؟

در طول ثبت‌نام در مرکز ورود، اداره مهاجرت تاریخ تسلیم درخواست‌تان را به شما اعلام می‌کند، که حداقل 2 روز کاری دیگر است. این تاریخ در گواهی ثبتی که دریافت می‌کنید، درج شده است.

اگر در یک مرکز پذیرش زندگی می‌کنید، مددکار اجتماعی‌تان بلیت و نقشه لازم را به شما می‌دهد تا در تاریخ مقرر به اداره مهاجرت مراجعه کنید.

قرار ملاقات‌ها، همیشه ساعت 8 صبح هستند و باید به همراه همه اعضای خانواده (از جمله فرزندان‌تان) حاضر شوید و گواهی ثبت را به همراه داشته باشید.

این وقت ملاقات در مرکز ورود انجام نمی‌شود بلکه باید به یکی دیگر از دفاتر اداره مهاجرت بروید (Boulevard Pacheco 44, 1000 Brussels).

در روز ملاقات، سندی دریافت می‌کنید که انکس 26 نامیده می‌شود که ثابت می‌کند درخواست‌تان را تسلیم کرده‌اید. اکنون درخواست شما رسماً تسلیم شده است.

پس از آنکه درخواستم را تسلیم کردم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اداره مهاجرت تاریخ قرار ملاقات جدید را در انکس 26 ذکر می‌کند. در این تاریخ، برای مصاحبه و پرکردن یک پرسشنامه به اداره مهاجرت مراجعه می‌کنید.

نمونه‌ای از انکس 26 به زبان فرانسه