LGBTQI و درخواست حمایت بین‌المللی

آیا می‌ترسید به دلیل گرایش یا هویت جنسیتی‌تان، در کشور مبدأ خود آزار و اذیت شوید؟ می‌توانید حمایت بین‌المللی درخواست کنید.

به عنوان یک LGBTQI، شما به یک گروه آسیب‌پذیر تعلق دارید. CGRS (CGVS/CGRA)، هنگام رسیدگی به درخواست حمایت بین‌المللی، این موضوع را در نظر می‌گیرد.

مصاحبه توسط یک مرد یا یک زن

در طول مصاحبه با افسر حمایت از CGVS/CGRA، مهم است درباره مشکلاتی صحبت کنید که به عنوان یک LGBTQI، از آن‌ها گریخته‌اید.

آیا برای‌تان دشوار است داستان خود را برای یک مرد یا یک زن تعریف کنید؟ می‌توانید در پرسشنامه DVZ/OE درج کنید که تمایل دارید با یک افسر حمایت و مترجم مرد یا زن مصاحبه کنید. CGVS/CGRA سعی خواهد کرد این درخواست شما را برآورده کند. از مددکار اجتماعی خود بخواهید در این باره به شما کمک کند.

ارائه مدرک

قبل از مصاحبه، مطمئن شوید تمام اطلاعات و مدارک ممکن در ارتباط با موارد زیر را جمع‌آوری کرده‌اید

افسر حمایت، بر اساس اظهارات و مدارک شما، صحت گرایش جنسی شما را مورد بررسی قرار خواهد داد. CGVS/CGRA عکس یا ویدیوهایی از اعمال جنسی را به عنوان مدرک قبول نمی‌کند. افزون بر این، افسر حمایت بررسی خواهد کرد ترس‌تان از آزار و اذیت در کشور مبدأ موجه ‌است یا خیر.