LGBTQI en verzoek om internationale bescherming

U vreest voor vervolging in uw land van herkomst omwille van uw seksuele oriëntatie of genderidentiteit? U kan een verzoek om internationale bescherming doen.

Als LGBTQIbehoort u tot een kwetsbare groep. Het CGVS houdt hier rekening mee bij het behandelen van uw verzoek om internationale bescherming.

Interview door een man of vrouw

Tijdens het interview met de protection officer van het CGVS is het belangrijk dat u spreekt over de moeilijkheden waarvoor u als LGBTQI bent gevlucht.

Vindt u het moeilijk om uw verhaal te vertellen aan een man, of aan een vrouw? Op de vragenlijst van DVZ kan u invullen of u een interview wilt met een mannelijke of vrouwelijke protection officer en tolk. Het CGVS probeert aan uw vraag te voldoen. Vraag uw sociaal assistent om u hierbij te helpen.

Bewijzen voorleggen

Zorg dat u vóór het interview zoveel mogelijk informatie en documenten verzamelt over

De protection officer onderzoekt de geloofwaardigheid van uw seksuele oriëntatie op basis van uw verklaringen en bewijsstukken. Het CGVS aanvaardt geen foto’s of video’s van seksuele handelingen als bewijs. De protection officer onderzoekt ook of uw vrees voor vervolging in uw land van herkomst gegrond is.