بازداشت

در برخی موارد خاص و با توجه به شرایط خاص، مقامات بلژیکی ممکن است اتباع بیگانه را به بازداشتگاه بفرستند.

چه کسی ممکن است بازداشت شود؟

 1. اتباع بیگانه فاقد اقامت قانونی

اداره مهاجرت ممکن است اتباع بیگانه فاقد اقامت قانونی را بازداشت نمایند.

 • افرادی که حکم منفی برای اقامت گرفته‌اند و دستور ترک خاک (OQT/BGV) دریافت کرده‌اند.
 • متقاضیانی که یک کشور دیگر مسئول روند رسیدگی به درخواست آنها است (روند قانون دوبلین).
 • اتباع بیگانه‌ای که اجازه ورود به بلژیک را ندارند.

اگر از دستور ترک خاک بلژیک تبعیت نکنید، احتمال دارد به اجبار از بلژیک اخراج شوید. در نتیجه، اداره مهاجرت شما را به یک بازداشتگاه یا واحد مسکونی منتقل خواهد نمود.

بازداشت طی روند رسیدگی

 

2. در طول روند رسیدگی

در طول روند رسیدگی به درخواست پناهندگی، یک تبعه بیگانه ممکن است بازداشت شود:

 • تا هویت یا ملیت آنها تأیید شود،
 • در صورتی که احتمال مخفی‌شدن (فرار از دسترسی و دید اداره مهاجرت،) از سوی آنها وجود دارد.
 • اگر متقاضی قبلاً برای یک بازگشت اجباری برنامه‌ریزی‌شده بازداشت شده باشد و در بازداشتگاه صرفاً به هدف تأخیرانداختن بازگشت اجباری خود، یک درخواست جدید ارائه نموده است.
 • اگر برای حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، بازداشت لازم باشد.

اتباع بیگانه چه مدت ممکن است بازداشت شوند؟

 • بازداشت 2 ماه طول می‌کشد.
 • تحت شرایط خاص و اگر فرآیند بازگشت اجباری طی این دو ماه انجام نشود، این مدت به 5 ماه تمدید می‌شود.
 • اگر خطری امنیت و نظم عمومی را تهدید کند، این مدت به 8 ماه تمدید می‌شود.
 • برای روند‌های خاص (قانون دوبلین، بازداشت در مرز و غیره)، مدت بازداشت متفاوت است.