Een ander Europees land is verantwoordelijk voor de behandeling van mijn verzoek

De Dienst Vreemdelingenzaken controleert of België of een ander Europees land uw verzoek om internationale bescherming zal behandelen. Het gaat hier over de 'Dublinverordening'.

Wanneer u in België internationale bescherming vraagt, gaat de Dienst Vreemdelingenzaken na of België het land is dat uw verzoek moet behandelen.

Het kan zijn dat de Europese regels (de Dublinverordening) zeggen dat een ander Europees land uw verzoek moet behandelen. Dan zult u naar dat land gestuurd worden.

Welk land moet zich bezighouden met mijn verzoek?

  • Eerst kijkt men of er een land is waar een lid van uw gezin al erkend is als vluchteling of een land waarin een gezinslid een procedure heeft lopen.
  • Als u geen gezinsleden in deze situatie heeft, is het land waarvoor u een visum of een verblijfsvergunning hebt verantwoordelijk.
  • Als u geen visum of verblijfsvergunning hebt (u bent illegaal op het Europees grondgebied binnengekomen), is het land waar u Europa bent binnengekomen verantwoordelijk.

Wat gebeurt er als een ander Europees land verantwoordelijk is voor mijn verzoek?

De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt dan aan dat land om uw verzoek te behandelen. Als dat land akkoord gaat, organiseert de Dienst Vreemdelingenzaken uw reis naar dat land.

Wanneer is België verantwoordelijk om mijn verzoek te behandelen?

  • Als geen enkel criterium van het Europese recht (Dublinverordening) op uw situatie van toepassing is
  • Als het Europees land dat verantwoordelijk is, ervoor kiest om uw verzoek niet te behandelen
  • België wordt automatisch verantwoordelijk als een ander Europees land verantwoordelijk is, maar als uw overdracht niet binnen de 6 maanden na het akkoord heeft plaatsgevonden.

De termijn van 6 maanden wordt in twee gevallen verlengd: als u in de gevangenis zit of als de Dienst Vreemdelingenzaken vindt dat u er een risico is op ‘onderduiken’. Dat betekent dat u niet aanwezig bent op het adres dat u opgaf en dat u dus onvindbaar bent.

Als je een niet-begeleide minderjarige bent, zijn de regels anders.