Waxbarashada iyo shaqada

Haddii aad waxbaranaysid ama dhiganaysid dugsi, waxaad sameyn kartaa shaqo kumeelgaar ah marka loo geeyo waxbarashadaada si aad u kasbato xoogaa lacag dheeraad ah. Shaqada noocan ah waxaa lagu magacaabaa shaqo arday.

Yaa qaban kara shaqo arday?

  • Hawshaada ugu weyn waa waxbarashada/waxaad tahay arday (xaalad weyn ahaan)/waxaad ka diiwaangashan tahay dugsi arday ahaan.
  • Waxaad tahay 15 sano jir waxaadna dhiganaysay ugu yaraan laba sano oo waxbarasho dugsi sare ah.
  • Ama waxaad tahay ugu yaraan 16 sano jir.

Dukumentiyo caynkee ah ayaad u baahan yahay?

Farsamo

  • Ogeysii shaqaalahaaga bulshada shaqadaada ardaynimo.
  • Arday ahaan, uma baahnid inaad ka qaadato qayb mushaharkaaga ka mid ah xarunta qaabilaadda.
  • Arday ahaan, waxaad shaqeyn kartaa ugu badnaan 475 saacadood sanadkiiba.