تحصیل و کار

اگر مشغول تحصیل هستید یا درس می‌خوانید، می‌توانید در کنار تحصیل برای کسب درآمد، کار پاره‌وقت انجام دهید. این نوع کار، کار دانشجویی نام دارد.

چه کسی می‌تواند کار دانشجویی انجام دهد؟

  • فعالیت اصلی شما درس‌خواندن/تحصیل است (وضعیت اصلی)/در یک مدرسه به عنوان دانشجو ثبت‌نام کرده‌اید.
  • 15 سال دارید و حداقل دو سال در مقطع آموزش متوسطه، تحصیل کرده‌اید.
  • یا اینکه حداقل 16 سال سن دارید.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

نکات عملی

  • درمورد کار دانشجویی‌تان به مددکار اجتماعی خود اطلاع دهید.
  • به عنوان دانشجو، نیازی ندارد بخشی از حقوق‌تان را به مرکز پذیرش بدهید.
  • به عنوان دانشجو، حداکثر می‌توانید 475 ساعت در سال کار کنید.