Studimi dhe puna

Nëse jeni duke studiuar ose shkuar në shkollë, mund të bëni një punë të përkohshme përveç studimeve tuaja për të fituar disa para shtesë. Kjo lloj pune quhet një punë studentore.

Kush mund të bëjë një punë studentore?

  • Aktiviteti juaj kryesor është studimi / ju jeni student (si status kryesor) / jeni regjistruar në një shkollë si student.
  • Ju jeni 15 vjeç dhe keni ndjekur të paktën dy vjet të arsimit të mesëm.
  • Ose ju jeni te pakten 16 vjec.

Cfare dokumentacioni ju nevojitet?

  • Një leje pune ose autorizim për të punuar i përmendur në certifikatën tuaj të regjistrimit
  • Një leje qëndrimi e vlefshme
  • Një kontratë e nënshkruar e studentore. Një kontratë pune për studentët mund të jetë maksimumi një vit.

Praktik

  • Informoni punonjësin tuaj social rreth punës suaj studentore.
  • Si student, ju nuk duhet të paguani një pjesë të rrogës tuaj në qendrën e pritjes.
  • Si student, mund të punoni maksimalisht 475 orë në vit.