Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
M

Mushaarka guud/mushaarka saafiga ah

Mushaar waa lacagta qofka ka kasbado shaqadiisa ama shaqadeeda. Caddada ka hor marka aan laga jarrin canshuurta waxaa loo yaqaan mushaarka guud. Caddada ka dib marka laga jarro canshuurta waxaa loo yaqaan mushaarka saafiga ah.