Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
P

Paga bruto / paga neto

Një pagë është paraja që një person fiton nga puna e tij ose saj. Shuma përpara se tatimi të zbritet quhet paga bruto. Shuma qe pas taksës zbritet është paga neto.