መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ተቘራጺ ዘይተነከዮ ደሞዝ/ተቘራጺ ዝተነከዮ ደሞዝ

ደሞዝ ክበሃል እንከሎ፡ ሓደ ሰብ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ዝረኽቦ ገንዘባዊ ኣታዊ እዩ። ተቘራጺ ዘይተነከዮ ደሞዝ፡ ግብርታት ዘይጐደልዎ መጠን ደሞዝ እዩ። ተቘራጺ ዝተነከዮ ደሞዝ፡ ግብርታት ዝጐደልዎ ደሞዝ መጠን እዩ።