Regjistrimi i kërkesës suaj

Zyra e Emigracionit regjistron kërkesën tuaj për mbrojtje ndërkombëtare.

Ku ta regjistroni kërkesën tuaj?

Nëse jeni në territorin belg, shkoni te qendra e mbërritjes (në Bruksel) dhe informoni ata se ju dëshironi të bëni kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare (ose azil) në Belgjikë.

Qendra e mbërritjes është e hapur nga e hëna në të premte, ju duhet të mbërrini në orën 8:30 (në mëngjes).
Adresa e qendrës së mbërritjes: Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels

Masat kundër koronavirusit
Në radhën jashtë dhe në qendrën e mbërritjes

  • Mbani një distancë 1,5 m nga personat e tjerë 
  • Mos qëndroni së bashku në grupe 
  • Mbajtja e maskës së fytyrës është e detyrueshme  
  • Lajini ose dezinfektojini duart rregullisht  

Regjistrimi: pyetje rreth identitetit tuaj dhe gjurmëve të gishtave

  • Një zyrtar nga Zyra e Emigracionit do t'ju bëjë pyetje për të gjetur identitetin tuaj: emri, data dhe vendi i lindjes, adresa ku mund të kontaktoheni etj.
  • Një punonjës i Zyrës së Emigracionit do t’ju fotografojë dhe do t’ju marrë shenjat e gishtave
  • Ju gjithashtu duhet të siguroni të gjitha dokumentet që vërtetojnë identitetin tuaj.
  • Gjatë regjistrimit, Zyra e Emigracionit do të vendosë se cila gjuhë do të përdoret për procedurën tuaj (frëngjisht ose holandisht)

Kontrolli mjekësor 

Kur jeni në qendrën e mbërritjes, një infermier do t’ju kontrollojë për të parë nëse jeni infektuar me koronavirusin. Infermieri do t’ju masë temperaturën dhe do t’ju drejtojë disa pyetje rreth shëndetit. Do t’ju kontrollohen edhe mushkëritë me rreze X. 

Vendi i pritjes 

Pas regjistrimit në qendrën e mbërritjes, Fedasil do të kontrollojë nëse keni të drejtën e pritjes. Nëse keni të drejtën e pritjes, Fedasil do t’ju sigurojë një vend pritjeje në qendrën e pritjes ndërkohë që shqyrtohet kërkesa juaj për azil.