Qendra e mbërritjes

Qendra e mbërritjes në Bruksel është vendi ku shtetasit e huaj do të regjistrojnë kërkesën e tyre për azil në Belgjikë.

Qendra e mbërritjes

Qendra e mbërritjes? Kjo qendër ndodhet në 'Petit-Château' në Bruksel. Këtu është vendi ku mund të aplikoni për mbrojtje ndërkombëtare.

Qendra e mbërritjes menaxhohet nga Fedasil, që është një organizëm qeveritar belg. Aplikimi juaj për mbrojtje ndërkombëtare do të regjistrohet në qendër nga një organizëm tjetër qeveritar:  - Zyra e Emigrimit.

Në qendër ju merrni një broshurë informative që shpjegon rrugën tuaj në qendrën e mbërritjes. Kjo broshurë disponohet në disa gjuhë. 

Kur regjistroni aplikimin tuaj për azil, një nëpunës nga Zyra e Emigrimit do t'ju bëjë disa pyetje për të mësuar identitetin tuaj (emrin, datëlindjen, kombësinë, etj.). Ata do t'ju marrin edhe shenjat e gishtave. Kjo u lejon atyre të kontrollojnë nëse jeni regjistruar tashmë në një vend tjetër evropian. Nëse po, mund t'ju duhet të ktheheni te  ky vend për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare.

Ju do të merrni gjithashtu ekzaminim mjekësor për të kontrolluar nëse jeni mirë nga shëndeti. Ne do të bëjmë edhe një radiografi të mushkërive për të parë nëse keni tuberkuloz.

Hyrja e qendrës së mbërritjes

Vendi i pritjes

Në qendrën e mbërritjes, Fedasil kontrollon nëse keni të drejtë për pritje gjatë ekzaminimit të aplikimit tuaj për mbrojtje. Në këtë rast, Fedasil do t'ju ofrojë pritje fillestare në qendrën e mbërritjes, koha për të gjetur një vend tjetër pritjeje në Belgjikë, të përshtatshëm me situatën tuaj. 

Si të shkoni në qendrën e mbërritjes?

Qendra e mbërritjes ndodhet në qendrën e Brukselit: Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels.

Keni pyetje rreth të drejtës suaj për pritje rreth situatës suaj në Belgjikë?

Kontaktoni me Info Point
Telefon: +32 (0) 2 227 41 51 (nga ora 9:00 deri 12 të drekës dhe nga 14:00 deri 17:00).
E-mail: dispatching@fedasil.be