Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
F

Fedasil

Agjencia Federale për Pritjen e Azilkërkuesve.  Organi belg i qeverisë përgjegjës për pritjen dhe mbështetjen e azilkërkuesve. Kjo ndodh në qendrat e pritjes te hapura ose ne shtëpi. Fedasil është gjithashtu përgjegjës për kthimet vullnetare.