Qe diploma ime te njihet ne Valonia ose ne Bruksel

Nese zoteron nje diplome te huaj dhe ju deshironi te punoni ne Valonia ose ne Bruksel, diploma juaj mund te njihet. Si? Ju duhet te kerkoni ekuivalentimin e diplomes suaj nga Federata e Valonia-Bruksel.

Ekuivalentimi eshte nje dokument qe tregon vleren e diplomes qe keni zoteruar jashte.

Ju mund te zgjidhni ndermjet dy procedurave:

  • Ekuivalentimin e nivelit te studimit: verifikohet se cilit nivel studimi ne Belgjike i korrespondon diploma juaj (bachelor, master ose nje tjeter nivel).
  • Ekuivalentimi i nje diplome specifike: verifikohet nese permbajtja e kursit jashte ka te njejten vlere me ate te te njejtit kurs ne Belgjike.

Procedura e ekuivalentimit te diplomes kushton ndermjet 150 dhe 200 eurove. Shtetasit e huaj qe kane fituar statusin e refugjatit ose mbrojtje shtese nuk paguajne per kostot e procedures.

Perpara se te filloni proceduren, ne ju keshillojme qe te kontaktoni Federaten Valonia-Bruksel. Procedura mund te jete e komplikuar. Per t'ju ndihmuar, ju mund te kerkoni ndihme nga ne qender integrimi rajonale (ne Valonia) ose nga shoqata 'Ciré' (ne Bruksel).