Ju kërkoni punë

A po kërkoni punë? Regjistrimi ne një agjenci punësimi

Agjencitë për te gjetur punë

Nëse doni të punoni, mund të regjistroheni pranë një agjencie punësimi. Ata ju ndihmojnë të gjeni punë që përshtatet për aftësitë tuaja. Çdo rajon ka një agjenci të veçantë punësimi:

  • Po kerkoni pune ne Flanders: VDAB
  • Po kerkoni pune ne Bruksel: Actiris
  • Po kerkoni pune ne Valoni: Forem ose Arbeitsamt (ne Komunitetin Gjerman)

Regjistrimi në një agjenci punësimi

Nga 4 muaj pas paraqitjes së kërkesës suaj për mbrojtje ndërkombëtare dhe nëse nuk keni marrë ende përgjigje nga CGVS/CGRA, ju mund të regjistroheni si punëkërkues pranë një agjencie punësimi. 

Për t'u regjistruar si punëkërkues në këto agjenci, do t'ju duhen dokumentet e mëposhtme:

Një agjenci punësimi mund t'ju ndihmojë të

  • kërkoni një kurs trajnimi ose praktikë pune/stazh.
  • merrni pjesë në kursin e holandishtes ose frëngjishtes në mënyrë që të punoni.
  • pergatisni CV-ne tuaj, letren e motivimit ose pergatituni per nje interviste pune.
  • kerkoni per vende te lira pune te cilat perputhen me eksperiencen ose interesat tuaja.