Uw diploma laten erkennen in Wallonië of in Brussel

Als u in het buitenland een diploma gehaald hebt en u wilt in Wallonië of in Brussel werken, dan kunt u uw diploma laten erkennen. Wat moet u daarvoor doen? U moet bij de federatie van Wallonië-Brussel een ‘gelijkwaardigheidserkenning’van uw diploma vragen.

Een gelijkwaardigheidserkenning is een document waarmee u kunt aantonen welke waarde uw buitenlands diploma in België heeft.

U kunt kiezen tussen twee verschillende procedures:

  • Niveau-erkenning: men controleert dan met welk studieniveau in België (bachelor, master of een ander niveau) uw buitenlands diploma overeenkomt.
  • Specifieke erkenning: men controleert dan of de inhoud van uw opleiding in het buitenland dezelfde waarde heeft als dezelfde opleiding in België.

Een aanvraag voor niveau-erkenning van een diploma kost tussen de 150 en de 200 euro. Buitenlanders die het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming hebben gekregen, moeten niet betalen voor de procedure.

Voor u de procedure start, neemt u best contact op met de Federatie Wallonië-Brussel. De procedure kan ingewikkeld zijn. U kan ook hulp vragen bij de lokale integratiecentra  (in Wallonië) of bij de organisatie Ciré (in Brussel).