Trajnim profesional për të rriturit

Nëse ndiqni trajnimin profesional, do të mësoni një profesion (të ri). Për shembull, ju do të mësoni aftësitë themelore për t'u bërë ndihmës-kuzhinier, murator ose pastrues.

Mësimi i shpejtë i një profesioni

Kurset e formimit profesional mes 6 muaj dhe 1 vit ofrojnë një certifikatë ose diplomë në mënyrë që punëdhënësit të dinë se i keni mësuar aftësitë. Ju në përgjithësi kryeni stazhin pranë një kompanie gjatë trajnimit. Gjatë stazhit, do të mësoni profesionin në vendin e punës. Ju gjithashtu do të njihni punëdhënësin dhe punëdhënësi ka shansin t'ju njohë juve. Si rezultat, ekziston një shans më i mirë që një punëdhënës t'ju ofrojë punë.

Regjistrimi për trajnim profesional

Ju mund të regjistroheni për trajnime profesionale nga momenti që ju lejohet të punoni:

Për këtë, ju mund të kontaktoni:

  • VDAB në Flandër dhe Bruksel për kurset e trajnimit në gjuhën holandeze
  • Trajnimet në (Bruksel)
  • Forem (Bruksel dhe Valoni) për kurset e trajnimit në frëngjisht

Llojet e ndryshme të kurseve të trajnimit

Ka lloje të ndryshme trajnimi profesional: punë me dru dhe ndërtim, metal, shkenca kompjuterike, hoteleri dhe katering, ushqim, transport, kujdes shëndetësor, pastrim etj.

Kostot e trajnimit

VDAB dhe Forem mbulojnë shpenzimet e udhëtimit gjatë trajnimit profesional. Si aplikues për mbrojtje ndërkombëtare ose refugjat i pranuar, ju nuk keni nevojë të paguani për tarifat e kursit.

Kërkoni më tepër informacion apo ndihmë?

Dëshironi të ndiqni një kurs trajnimi profesional?

  • Pyesni punonjësin tuaj social ose kontaktin tuaj në VDAB, Forem ose Bruxelles Formation për ndihmë.
  • Në çdo qytet, do të gjeni një zyrë të VDAB, ose Forem, ku mund të lini një takim.