Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
L

Leja e qëndrimit

Një leje që një person duhet të ketë për të jetuar në një vend ne të cilin personi nuk është shtetas. Shumica e vendeve vendosin kufizime ligjore ndaj shtetasve të huaj që duan të vendosen ose punojnë në vendin e tyre.