U diyaargarawga dib u noqoshada

Dadka doortay inay ku noqdaan waddankooda waxay safarkooda isku diyaariyaan iyagoo caawimaad ka helaya Fedasil.

Haddii aad go'aansatay inaad dib ugu noqoto waddankaaga asalka ah, Fedasil ayaa kula diyaarin doonta safarka. Inta aad sugeyso bixitaankaaga, waxaad deganaan kartaa xarunta Fedasil.

Ku noqoshada waddankaaga inta badan way adag tahay. Fedasil iyo wadahawlgaleyaasheeda ayaa u jooga inay raadiyaan xalalka dhibaatooyinka kaa hor istaagayo inaad dib u noqoto.

Fedasil waxay kaa caawin helida dhammaan dukumentiyada safarka.

Iyadoo ku xiran tahay waddanka aad u socoto, waxaad heli doontaa kaamo dheeraad ah marka aad timaado waddankaaga.