آماده‌شدن برای بازگشت

افرادی که تصمیم‌ گرفته‌اند به کشورشان بازگردند، با کمک Fedasil خود را برای این سفر آماده می‌کنند.

اگر تصمیم گرفته‌اید به کشور مبدأ خود بازگردید، Fedasil به همراه شما، مقدمات سفر را آماده خواهد کرد. وقتی در انتظار عزیمت هستید، ممکن است در یک مرکز Fedasil اسکان داده شوید.

بازگشت به یک کشور اغلب پیچیده است. Fedasil و شرکای آن تلاش می‌کنند، برای مشکلاتی که از بازگشت شما جلوگیری می‌کنند، راه‌حلی پیدا کنند.

Fedasil به شما کمک می‌کند تمام مدارک سفر را تهیه کنید.

بسته به کشور مقصد، ممکن است هنگام ورود به کشور خود، کمک بیشتری دریافت کنید.