መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያት

ሓበሬታ ዝልግሰልኩም ከምኡ`ውን ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ድዩስ ኣብ መንበሪ ቦታ ናይ CPAS/OCMW ኣብ እትጸንሑሉ እዋን ዘሰንየኩም ሰራሕተኛ ናይ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ CPAS/OCMW። ንመስርሕኩም፡ ኣብ ቤልጂዩም ንዝህልወኩም ጻንሖትን ንጉዳይ ምምላስ ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩምን ብዝምልከት ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ንናትኩም ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።