Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
L

Lambarka qaranka

Lambarka qaranka waa lambarka aqoonsi oo qaar ah (11 tiro) oo loogu talogalay in looga diiwaangeliyo dadka Biljimka. Qof walba wuxuu leeyahay dukumentiga aqoonsiga dhalashada Belgium ama dukumentiyada degnaanshaha oo leh lambarkan. Lambarka wuxuu ku dul qoran yahay lifaaqa ee xafiiska socdaalka iyo shahaadada nidaamka heerka diiwaangelinta (kaarka oranjiga).