فهرست واژگان

ش

شماره ملی

شماره ملی یک شماره شناسایی منحصربه‌فرد (۱۱ رقمی) است که به هر شخصی که در بلژیک ثبت شده است، داده می‌شود. هر شخص دارای یک مدرک شناسایی بلژیکی یا یک مدرک اقامت، این شماره را دارد. این شماره در بالای برگه ا\نکس که از اداره مهاجرت دریافت کرده‌اید و بر روی گواهی ثبت (کارت نارنجی) شما قرار دارد.