መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ሃገራዊ ቍጽሪ

ሃገራዊ ቍጽሪ፡ ኣብ ቤልጂዩም ምዝጉብ ብዝዀነ ሰብ ዝወሃብ ፍሉይ መለለዪ ቍጽሪ (11 ኣሃዛት ዝሓዘ) እዩ። ንዝዀነ ይኹን ናይ ቤልጂዩም መንነት ድዩስ ሰነድ ነባርነት ዘለዎ ሰብ፡ እዚ ቍጽሪ እዚ ኣለዎ። ነዚ ቍጽሪ እዚ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ'ቲ ካብ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን እተዋህበኩም ጥብቆ ወረቐት ከምኡ'ውን ኣብ ናይ 'ኢማትሪኩሌሽን' ምስክር ወረቐትኩም (ብጫ ካርድ)) ክትረኽብዎ ትኽእሉ።