Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
D

Dawladda hoose

Dawladda hoose, CPAS/OCMW iyo booliska si wadajir u ah maamulka deegaanka. Waxaad u aadi kartaa dawladda hoose arrimaha maamulka; diiwaangelinta dhalashada ama guurka, ama iska diiwaangelinta dawladda hoose, iwm.