መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ምምሕዳር ከተማ

ምምሕዳር ከተማ፡ ትካል CPAS/OCMW ከምኡ`ውን ፖሊስ፡ ብሓባር፡ ከባብያዊ ምምሕዳር የቑሙ። ብምኽንያት ምምሕዳራዊ ጉዳያት ናብ ምምሕዳር ከተማ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም፦ ናይ ክብሪ መዝገብ ልደት ንኽትከፍቱ ወይ ውዕል መርዓ ከተመዝግቡ፡ ወይ ድማ ከም ነበርቲ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ንኽትምዝገቡ ወዘተ።