Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

Codsashada lacag-bixinta (dalabka)

Haddii aadan joogeyn gudaha xarunta qaabilaada inta lagu jiro habraaca magangelyo, waa inaad ka codsataa Fedasil waajibaadka lacag-bixinta, (dalabka) ee kharashka caafimaadka loogu talagalay booqashadaada dhakhtarka.