Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Kërkesa për pagesë (requisitorium)

Nëse nuk qëndroni në qendrën e pritjes gjatë procedurës suaj të azilit, ju duhet të aplikoni në Fedasil për një detyrim pagese (requitorium) për pagesën e shpenzimeve mjekësore për vizitën tuaj tek mjeku.