Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
A

Adeegyada magangelyada

Xafiiska Socdaalka (IO/OE/DVZ), Guddoomiyaha Guud ee Qaxootiga iyo Dadka Waddanlaweyaasha (CGRS/CGRA/CGVS), Golaha Dacwad Oogida Sharciga Shisheeyaha (CALL/CCE/RvV).