Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
A

Asieldiensten

Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.