Cuncunka maqaarka

Markii aad aad ku wada nooshihiin dad badan hal dhismo, waxaa jiro fursada aad ku qaadid cudurka faafa, sida cuncunka maqaarka.

Waa maxay cuncunka maqaarka?
Cuncunka maqaarka ayaa ah xaalada cudurka maqaarka faafa ee sababo cayayaanka cuncunka maqaarka. Cayayaankaan cuncunka maqaarka ayaa aad u yar, laguma arki karo indhaha maran. 

cuncun, aastaanta cuncunka maqaarka

Waa maxay aastaamaha?
Aastaanta ugu muhiimsan waa cuncun, kaas oo ku hormaro inta u dhaxeyso 2 illaa 6 isbuuc kadib faafida cayayaanka. Cuncunka waxay darantahay habeenkii ama markii aad kulushahay.

Sidee ayaad u qaadaa? 
Waxaad ku qaadi kartaa kadib taabashada jirka qotoda dheer oo qof qabo cuncunka maqaarka. Tani waxaa ku jiri karo daryeelka jireed ee jirka qofka, xiriirka galmada ama wadaagida sariir ama dhar.

Halkee ayay ka dhacdaa nabraha? 
Cayayaanka cuncunka maqaarka ayaa doorbido inuu galo inta u dhaxeyso faraha, ee gudaha cukurka, banaanka xusulka, kilkilaha, bariyaha iyo bowdyaha, agagaarka hoosta caloosha, cagaha iyo xubinta taranka.

nabraha cuncunka maqaarka

Sidee ayaa loo daweeyaa cuncunka maqaarka?
Cuncunka maqaarka uma bogsoodo dabiici ahaan, laakin waad daaweyn kartaa.

 • Daaweynta ayaa ku lugleh marsashada kareemka la dagaalamo cuncunka maqaarka jirkaaga oo dhan iyo raacida dhoor tallaabooyin nadaafada ah. Kareemka waxaa lagu heli karaa kaliya qoraalka dhaqtarka.
 •  Caadi ahaan, 1 daaweyn ayaa ku fillan. Daaweynta ayaa lagu celiyaa kiisaska daran 1 isbuuc kadib ama haddii ay jiraan shaki ku saabsan in daaweynta loo sameeyay si ku haboon waqtiga koowaad.

Waa muhiim in la daaweeyo dadkoo dhan ee kuwada nool isla guriga ama isla qolka isla markaasna si ay u raacaan tallaabooyinka nadaafada, xittaa haddii aysan laheyn wax aastaamo ah.

Raac tallaabooyinka nadaafada 
Raac tallaabooyinkaan nadaafada ka hor intaadan marsan kareemka:

 • Ku dhaq dhammaan dharka jiifka iyo dhammaan dharka aad xiratay 3 dii maalmood ee ugu dambeysay ka hor intaan lagu daaweyn oo 60°C ama ka kulul.
 • Dharka aan la dhaqi karin, boombalooyinka dharka, kabaha iyo dacaska waa in la geliyaa baagaga bacda si dhuuqsan u xiran. Ha furin baagaga 3 maalmood oo ku hay heerkulka qolka.
 • Waxaad sidoo kale gelin kartaa dharka iyo kabaha ku jiro baagaga xiran ee qaboojiyaha oo 12 saacadood, oo -20°C.


Marso kareemka

 • Jar cidiyahaaga oo nadiifi hoosta cidiyaha.
 • Iska bixi dahabka iyo saacada.
 •  Marso kareemka markale jirkaaga oo dhan, laga bilaabo geesaha garka illaa suulasha cagahaaga. Ha iloobin inaad ku dartid cidiyahaaga hoostooda, laalaabka jirka iyo inta u dhaxeyso farahaaga iyo suulashaada.
 • Carruurta da’da 2 bilood illaa 2 sanno jirka ah, mari madaxooda iyo wajiga sidoo kale (ka illaali aaga afka iyo indhaha haddii aysan laheyn nabro halkaas).
 • Qof kale hakuu mariyo dhabarkaaga.
 • Uga tag kareemka jirkaaga oo 12 saacadood.
 • Kadib u marinta kareemka carruurta, u geli soksaanta ama gacan gashiga si aad uga illaalisid inay dhacaanka gasho afkooda.
 • Dib u mari kareemka gacmahaaga waqti walba dhaqidooda kadib.
 • Dib u mari kareemka aaga xubintaada taranka iyo laalaabka barida kadib booqashada musqul walba.
 • Haddii aad qof ku caawineysid u marinta kareemka, geli dharka baagag ama badel dharka jiifka, xiro cabuurka difaaca oo leh gacmo dheer iyo gacmo gashiga la tuuri karo.


Kadib marsashada kareemka

 • Ku labiso dhar nadiif ah oo badel dharka jiifka.
 • Qubeyso ama meyro 12 saacadood kadib oo gasho dhar nadiif ah markale. 
 • Haddii aad bilowdid daaweynta maqribkii, badelo dharka jiifka subixii markale.

Maxaad ka sameyn kartaa cuncunka?
Isbuuca koowaad daaweynta kadib ee kareemka, cuncunka ayaa ka sii dari karo sabab la xiriirto falcelinta alaarjiga ee cayayaanka. Cuncunka waxay raagi kartaa 4 isbuuc.

Kareemka qoyan ama daawada cuncunka ayaa bogsiin karto. Haddii cuncunka sii jiro, nabraha ayaa ka sii daro ama nabro cusub ayaa soo bixi karo, waxaa wanaagsan inaad la tashatid dhaqtarkaaga. Dhaqtarkaaga ayaa go’aansan karo ku celinta daaweynta.