Codso in laguu soo celiyo dukumentiyadaada aqoonsiga

Bilowga habraaca magangelyadaada, waa inaad ku wareejisaa dukumentiyadaada aqoonsiga (baasaboorka, kaarka aqoonsiga) Xafiiska Socdaalka ama CGVS/CGRA.

Dukumentiyada aqoonsiga

Waxaad weydiisan kartaa in laguu soo celiyo dukumentiyadaada  aqoonsiga. Dukumentiyada dijitaalka iyo been-abuurka ah lama soo celinayo.