Kerkoni rikthimin e dokumenteve te identitetit

Ne fillim te procedures per azil, ju duhet te dorezoni dokumentat tuaja te identitetit (pasaporte, karte identiteti) ne Zyren e Emigracionit ose tek CGRS (CGVS/CGRA).

Dokumentet e identitetit

Ju mund te kerkoni terheqjen e dokumentave tuaja.  Dokumentat digjitale dhe te falsifikuara nuk do ju kthehen.