Kimlik belgelerinin iadesini talep etme

Sığınma prosedürünüzün başlangıcında, kimlik belgelerinizi (pasaport, kimlik kartı) Yabancılar Dairesi’ne veya CGVS/CGRA’ya teslim etmeniz gerekmektedir.

Kimlik belgeleri

Kimlik belgelerinizi geri isteyebilirsiniz. Dijital ve sahte belgeler iade edilmeyecektir.