Medische regularisatie

U bent ernstig ziek en in uw land van herkomst kan u niet worden geholpen. U kan een aanvraag voor medische regularisatie indienen om in België te blijven. Regularisatie is een uitzonderingsprocedure.

Om een medische regularisatie (9ter) te krijgen in België, moet u

  • een identiteitsdocument hebben.
  • een medisch attest van DVZ laten invullen door uw arts.
  • Het medisch attest bewijst dat u ernstig ziek bent en dat u in uw land van herkomst niet behandeld kan worden.

Procedure medische regularisatie: stappenplan

  1. U stuurt uw aanvraag en medisch attest aangetekend naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken controleert of uw aanvraag volledig is. De Dienst Vreemdelingenzaken controleert ook of u in aanmerking komt voor regularisatie. Dit is de ontvankelijkheidsfase.
  • Uw aanvraag is ontvankelijk: u mag in België blijven voor de duur van het verdere onderzoek.
  • Uw aanvraag is niet ontvankelijk: u krijgt een negatieve beslissing.

3. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt uw aanvraag, dit is de gegrondheidsfase.

  • Uw aanvraag is gegrond: u krijgt een tijdelijk verblijfsrecht.
  • uw aanvraag is niet gegrond: u krijgt een negatieve beslissing.

Als u als verzoeker om internationale bescherming in een opvangcentrum of een woning van het OCMW verblijft en u doet een aanvraag tot medische regularisatie (9ter), dan kan dit invloed hebben op uw recht op opvang. 

Spreek hierover met uw sociaal assistent.