حمایت از قربانیان تجارت یا قاچاق انسان

آیا قربانی تجارت انسان یا قاچاق انسان هستید؟ آیا کارفرما از شما بهره‌كشى کرده و مجبور‌تان می‌کند گدایی کنيد، تن‌فروشی کنيد یا مرتکب جرم شويد؟ پس می‌توانید در شرایط خاصی در بلژیک حمایت دریافت کنید.

در چه صورتی قربانی تجارت انسان محسوب می‌شويد؟

اگر در بلژیک اقامت دارید، ملیت بلژیکی ندارید و در بیش از یکی از شرایط زیر قرار دارید:

 • در موقعیتی غیر از آنچه به شما وعده داده شده بود، قرار داريد.
 • مجبور شده‌اید خلاف میل‌تان کارهایی انجام دهید.
 • حقوق شما بسیار پایین‌تر از مبلغی است که به شما وعده دادند. در ازای کاری که انجام می‌دهید، مبلغ ناچیزی دريافت می‌کنيد يا هیچ مبلغی دريافت نمی‌کنيد.
 • کسانی که شما را به اینجا آورده‌اند، شما را ملزم کرده‌اند در ازای مخارج سفرتان کار کنید.
 • شما یا خانواده‌تان را تهدید کرده‌اند و/ یا قربانی خشونت هستید.
 • مدارک‌تان را از شما گرفته‌اند یا از دادن آنها به شما خودداری می‌کنند.
 • در محلی زندانی شده‌اید. جدا از دنیای بیرون زندگی می‌کنید.
 • پس از سفری طولانی، به بلژیک رسیده‌اید، برای این سفر مجبور بودید مبلغ زیادی پول پرداخت کنید، قربانی خشونت شده‌اید یا جان‌تان در خطر بوده است.

از قربانیان تجارت انسان چگونه حمایت می‌شود؟

به عنوان قربانی تجارت انسان، می‌توانید وضعیت اقامت بگیرید، به شرطی که:

 • با تحقیقات مربوط به این جرائم همکاری کنید.
 • با مرتکبین این جرائم دیگر تماس ندارید.
 • موافقت کنید یکی از این سه مرکز پذیرش تخصصی در بلژیک، شما را تحت حمایت قرار دهد:
  • در بروکسل: PAG-ASA
  • در آنتورپ: PAYOKE
  • در لیژ: SÜRYA

 پشتیبانی در مراکز پذیرش

این سه مرکز پذیرش، به قربانیان در این موارد کمک می‌کنند:

 • اقامتگاه امن
 • حمایت درمانی و روانی
 • کمک حقوقی

مراکز پذیرش به صورت شبانه‌روزی در تمام طول هفته در دسترس هستند. به درخواست شما برای دسترسی به اطلاعات بیشتر، مستقیماً رسیدگی می‌شود.

آیا به کمک فوری نیاز دارید یا خطری شما را تهدید می‌کند؟ با اورژانس 101 یا 112 تماس بگیرید.