İnsan ticareti veya insan kaçakçılığı mağdurları için koruma

İnsan ticareti veya insan kaçakçılığı mağduru musunuz? Bir işveren tarafından sömürülerek dilenmeye, fuhuş yapmaya veya suç işlemeye mi zorlandınız? Bu durumda belirli şartlarla Belçika'da koruma altına alınabilirsiniz.

Ne zaman insan ticareti mağduru olarak kabul edilirsiniz?

Belçika'da kalıyorsanız, Belçika vatandaşı değilseniz ve aşağıdaki durumların birden fazlası sizin için geçerliyse:

 • Kendinizi, size verilen sözlerle bağdaşmayan bir durumda buldunuz.
 • İstemediğiniz şeyleri yapmaya zorlanıyorsunuz.
 • Aldığınız ücret size söz verilenden çok daha düşük. Yaptığınız iş için size ücret ödenmiyor veya çok az ödeniyor.
 • Sizi buraya getirenler, seyahat masraflarınızı geri ödeyebilmeniz için sizi zorla çalıştırılıyor.
 • Siz veya aileniz tehdit altında ve/veya şiddet mağdurusunuz.
 • Belgeleriniz elinizden alındı veya alıkonuluyor.
 • Hapis tutuluyorsunuz. Dış dünyadan izole bir şekilde yaşıyorsunuz.
 • Çok para ödediğiniz uzun bir yolculuktan sonra Belçika'ya geldiniz, şiddet mağduruydunuz veya hayatınız tehlike altındaydı.

İnsan ticareti mağdurları için nasıl bir koruma sağlanıyor?

İnsan ticareti mağduru olarak, aşağıdaki şartlarla oturma izni alabilirsiniz:

 • Bu suçların araştırılmasında iş birliği yapmanız.
 • Bu suçları işleyen kişilerle artık temasınız olmaması
 • Belçika'da bu konuda uzmanlaşmış üç ağırlama merkezinden uzmanlaşmış üç ağırlama merkezinden biri tarafından desteklenmeyi kabul etmeniz:
  • Brüksel'de: PAG-ASA
  • Anvers'te: PAYOKE
  • Liege'de: SÜRYA

 Ağırlama merkezlerinde destek

Yukarıda belirtilen ağırlama merkezleri, mağdurlara aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır:

 • Güvenli barınma
 • Tıbbi ve psikolojik destek
 • Hukuki yardım

Ağırlama merkezlerine 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Bilgi talebiniz gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınacaktır.

Acil yardıma mı ihtiyacınız var veya tehlikede misiniz? Acil durum numarası 101 veya 112'yi arayın.