Bescherming voor slachtoffers van mensenhandel of -smokkel

Bent u slachtoffer van mensenhandelof mensensmokkel? Wordt u uitgebuit door een werkgever, verplicht om te bedelen, in de prostitutie te werken of een misdrijf te plegen? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden bescherming krijgen in België.

Wanneer bent u slachtoffer van mensenhandel?

U verblijft in België, u hebt niet de Belgische nationaliteit en u bevindt zich in enkele van de volgende situaties:

 • U bent in een andere situatie terechtgekomen dan u was beloofd.
 • U wordt gedwongen om dingen te doen die u niet wil.
 • Uw loon is veel lager dan wat ze u hebben beloofd. U wordt niet of heel weinig betaald voor het werk dat u doet.
 • U wordt door de mensen die u naar hier hebben gebracht, verplicht om te werken om uw reis te betalen.
 • U of uw familie wordt bedreigd, en/of u bent slachtoffer van geweld.
 • Uw documenten werden afgenomen of worden achtergehouden.
 • U wordt opgesloten. U leeft geïsoleerd van de buitenwereld.
 • U bent in België terechtgekomen na een lange reis waarvoor u heel veel geld hebt moeten betalen, u was slachtoffer van geweld of uw leven werd in gevaar gebracht.

Welke bescherming voor slachtoffers van mensenhandel?

Als slachtoffer van mensenhandel kan u een verblijfsstatuut krijgen op voorwaarde dat:

 • U meewerkt aan het onderzoek naar die misdrijven.
 • U geen contact meer hebt met de plegers van die misdrijven
 • U zich laat begeleiden door één van de drie gespecialiseerde onthaalcentra in België:
  • in Brussel: PAG-ASA
  • in Antwerpen: PAYOKE
  • In Luik: SÜRYA

 Begeleiding in de onthaalcentra

De drie onthaalcentra helpen slachtoffers met:

 • een veilig onderkomen
 • medische en psychologische hulp
 • juridische bijstand

De onthaalcentra zijn bereikbaar 24 uur op 24 uur. Je vraag om informatie of hulp zal discreet behandeld worden.

Heb je dringend hulp nodig of ben je in gevaar? Bel het noodnummer 101 of 112.