بیمۀ درمانی

در بلژیک، گرفتن بیمه درمانی اجباری است. اگر بیمار هستید، بیمه درمانی بخش زیادی از هزینه‌های پزشکی را پرداخت می‌کند. اگر در اثر بیماری یا تصادف نمی‌توانید کار کنید، بیمه بیکاری دریافت خواهید کرد تا جایگزین دستمزد‌تان باشد.

اگر پناهندگی شما تأیید شده است، باید به انتخاب خود در یک صندوق بیمۀ درمانی‌ تأیید‌شده عضو شوید. اگر نمی‌خواهید عضو یک صندوق بیمه درمانی شوید، می‌توانید به صورت رایگان به «صندوق کمکی برای بیماری و بیمۀ ازکارافتادگی» ملحق شوید.

صندوق بیمه درمانی چه کاری برای شما می‌کند؟

صندوق بیمه درمانی (یا «mutualité/ziekenfonds»)

  • هزینه‌های مراقبت‌های پزشکی را می‌پردازد
  • اگر در اثر بیماری یا تصادف، قادر به کار نیستید، کمک‌هزینه پرداخت می‌کند
  • در طول دوران مرخصی زایمان (پس از زایمان)، کمک‌هزینه پرداخت می‌کند
  • خدمات درمانی در منزل (کمک به کودکان و افراد مسن) را سازماندهی می‌کند
  • برای مراقبت از افراد بیمار در خانه، تجهیزات پزشکی امانت می‌دهد.

هزینه‌ بیمه درمانی چقدر است؟

اگر به بیمۀ درمانی ملحق شوید باید سالیانه حق بیمه ثابتی (بین ۸۰ تا ۱۱۰ یورو) بپردازید. برای کودکان و افراد تحت تکفل، بیمۀ درمانی رایگان است.

صندوق‌های بیمه درمانی کدام‌اند؟

صندوق درمانی مسیحیت، صندوق درمانی لیبرال، صندوق درمانی سوسیالیستی، صندوق درمانی مستقل، صندوق درمانی بی‌طرف. وبسایت RIZIV/INAMI نمایی کلی از همۀ صندوق‌های بیمه درمانی ارائه می‌دهد.