Ziekteverzekering

In België is het verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten. Als u ziek bent, betaalt het ziekenfonds een groot deel van de medische kosten. Kan u niet werken door ziekte of een ongeval, dan krijgt u een financiële vergoeding ter vervanging van uw loon.

Als u erkend bent als vluchteling moet u zich aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wilt u geen lid worden van een ziekenfonds, dan kunt u zich gratis aansluiten bij de ‘Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering’.

Wat doet een ziekenfonds voor u?

Een ziekenfonds (of mutualiteit)

  • betaalt kosten voor medische verzorging
  • betaalt een financiële uitkering als u arbeidsongeschiktheid bent door ziekte of een ongeval
  • betaalt een financiële uitkering tijdens uw moederschapsverlof (na de bevalling)
  • organiseert thuiszorgdiensten (hulp voor kinderen en ouderen)
  • leent medisch materiaal uit voor de verzorging van zieken aan huis.

Hoeveel kost een ziekteverzekering?

Als u zich aansluit, moet u jaarlijks een vaste bijdrage betalen (tussen 80 en 110 euro). Voor kinderen of andere personen ten laste is de ziekteverzekering gratis.

Welke ziekenfondsen zijn er?

Christelijke mutualiteit, Liberale mutualiteit, Socialistische mutualiteit, Onafhankelijk ziekenfonds, Neutraal ziekenfonds. Op de website van het RIZIV vindt u een overzicht van alle ziekenfondsen.