Fëmijët që frekuentojnë shkollën

Çdo fëmijë në Belgjikë mund të shkojë në shkollë, pavarësisht nga shtetësia apo situata e lejes së qëndrimit. Në Belgjikë, shkolla është e detyrueshme për të gjithë fëmijët nga mosha 5 deri 18 vjeçare.

Kur janë hapur shkollat?

Shkollat janë të hapura nga e hëna deri të premten, nga 1 shtatori deri më 30 qershor.

 • Shkolla zakonisht fillon në orën 8,30 dhe mbaron mes orës 3 dhe 5 pasdite.
 • Shkolla mbaron në orën 12 të mërkurën.
 • Nuk ka shkollë të shtunave dhe të dielave.
Femijet ne klase

Pushimet shkollore

Ka pushime shkollore 4 here gjate vitit: te gjitha shkollat ne Belgjike jane mbyllur gjate ketyre periudhave:

 • Pushimet e vjeshtës (1 javë)
 • Pushimi i Krishtlindjeve (2 javë)
 • Pranvera gjysem-termi (1 jave)
 • Pushimi i Pashkëve (2 javë)

Nuk ka shkolle gjate festave kombetare.

Regjistrimi i fëmijës tuaj në një shkollë

 • Fëmijët jo-belgë mes moshës 3 deri 5 vjeç mund të shkojnë në shkollë nga dita e tyre e parë në Belgjikë.
 • Fëmijët mes moshës 5 dhe 18 vjeçare duhet të regjistrohen në shkollë të paktën 2 muaj pasi të regjistrohen në komunë.
 • Edhe fëmijët pa rezidencë ligjore mund të ndjekin shkollën në Belgjikë. Shkolla nuk lejohet t'i refuzojë ato.

Gjuha e shkollës: holandeze ose frënge

Nëse fëmijët nuk mund të flasin hollandisht ose frëngjisht, ose nuk kanë aftësi, ata kanë të drejtën e mësimeve të përshtatura në shkollë: klasa e pritjes ose klasa 'OKAN', klasa e pritjes për folësit jo-vendas). Kur ata kanë aftësi të mjaftueshme në gjuhë, ata kalojnë në një klasë standarde.

 • Nëse jetoni në Flandër, fëmijët tuaj do të ndjekin një shkollë ku mësimet mësohen në gjuhën holandeze.
 • Nëse jetoni në Valoni, fëmijët tuaj do të ndjekin mësimet në frëngjisht.
 • Nëse jetoni në Bruksel, fëmijët tuaj mund të ndjekin shkollën në hollandisht ose frëngjisht.

Shpenzimet shkollore

Shkolla është falas, nga kopshti deri në moshën 18 vjeçare. Ju megjithatë keni nevojë të paguani disa kosto shtesë: darka shkollore, udhëtime shkollore etj. Nese po qendroni ne nje qender pritjeje, Fedasil (Agjencia Federale per Azilkerkuesit) do te paguaje per shpenzimet shkollore. Nëse keni vështirësi në pagimin e kostove, ju mund të aplikoni për një pagesë arsimore.

Pyetje rreth shkollës?

 • Në çdo qender pritjeje, ka nje këshilltar shkolle qe mund të këshillojë prindërit dhe fëmijët nëse kanë pyetje në lidhje me shkollën. Flisni per kete me punonjesin tuaj social.
 • Ju mund te lini nje takim me nje mesues ne shkolle. Çfare ndodh nëse nuk flisni aspak hollandisht apo frëngjisht? Pyesni një mik ose një anëtar të familjes që mund të ndihmojë me përkthimin.