Procedura e Dublinit për minorenët e pashoqëruar

Nëse je minoren i huaj i pashoqëruar, rregullat për të cilat vendi evropian është përgjegjës për aplikimin tënd (Rregullorja e Dublinit), janë të ndryshme.

Nëse je minoren i pashoqëruarZyra e Emigracionit do të shqyrtojë nëse ke anëtarë të familjes ose të afërm të cilët banojnë ligjërisht në një vend tjetër evropian.

Nëse është kështu, situata jote do të analizohet në detaje. Zyra e Emigracionit mund të kërkojë nga ky vend që të trajtojë aplikimin tënd për mbrojtje. Nëse vendi përgjegjës bie dakord, Zyra e Emigracionit do të organizojë udhëtimin tënd në këtë vend.