Refakatsiz reşit olmayan çocuklar için Dublin prosedürü

Refakatsiz reşit olmayan yabancı bir çocuksan başvurundan hangi Avrupa ülkesinin sorumlu olacağına yönelik kurallar (Dublin Düzenlemeleri) farklıdır.

Refakatsiz reşit olmayan bir çocuksan Yabancılar Dairesi, bir başka Avrupa ülkesinde yasal olarak ikâmet eden (yaşayan) aile üyelerin veya akrabaların olup olmadığını araştırır.

Eğer böyle bir aile üyesi veya akraban varsa durumun ayrıntılı olarak incelenir. Yabancılar Dairesi, koruma başvurunu işleme almasını, o ülkeden isteyebilir. Sorumlu ülke bu isteği kabul ederse Yabancılar Dairesi senin o ülkeye gitmeni ayarlayacaktır.