Dublin-procedure voor niet-begeleide minderjarigen

Als je een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent, zijn er andere regels van toepassing om te bepalen welk Europees land verantwoordelijk is voor je asielaanvraag (Dublinverordening).

Als je een niet-begeleide minderjarige bent, zal de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoeken of er leden van je gezin of van je familie legaal in een ander Europees land wonen.

Als familie van jou in een ander Europees land woont, onderzoekt de Dienst de verdere details. De Dienst Vreemdelingenzaken kan aan dat andere land vragen om jouw verzoek om bescherming te behandelen. Als dat land akkoord gaat, organiseert de Dienst Vreemdelingenzaken je reis naar dat land.